2%

Úvodom Vám ďakujeme za dobrovoľné venovanie finančnej čiastky
vo forme daru 2% z daní z príjmu z roku 2016 nášmu občianskemu združeniu Bocianiky.

Vami darovaný finančný príspevok sme vhodne využili na nákup zdravotníckych a plaveckých pomôcok pri vykonávaní našich aktivít, kde aj vďaka Vám sme mohli integrovať zdravé deti zo zdravotne znevýhodnenými.

Už zo pár rokov spájame dva svety a to svet zdravých, so svetom zdravotne znevýhodnených detí. Svet plný radostí, bez obmedzení, so svetom plným prekážok a izolácie. Cieľom občianského združenia je zapojiť zdravotne znevýhodnené deti do sveta športu vo vode jako aj na suchu a rôznych hier s ich zdravými rovesníkmi.

Aj v tomto roku sa uchádzame o možnosť finančného daru 2% z daní z príjmu, ktoré v prípade
ak nepoužijete prepadne štátu a preto si Vás dovoľujeme touto formou osloviť a zaujať Vašu pozornosť. Pokiaľ Vás  naše aktivity zaujali, radi Vám poskytneme naše služby a úsmev detí môže vyčariť aj úsmev na Vašej tvári.

Ďakujeme Vám

Tlačivá:

Informácia k tlačivám

tlačivo ZAMESTNANEC  Vyhlásenie o 2% z dane z príjmu za rok 2017

tlačivá FYZICKÁ OSOBA: 

                                             Daňové priznanie FO typ A pre rok 2017potvrdenie:  DPFOA
                                            Daňové priznanie FO typ B pre rok 2017potvrdenie:  DPFOB

tlačivo PRÁVNICKÁ OSOBA: Daňové priznanie PO pre  rok 2017 / potvrdenie: DPPO

Potvrdenie o zaplatení sane z príjmov  zo závislej činnosti

Údaje pre tlačivá
IČO/SID: 42163226
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno/Názov: Bocianiky
Sídlo/Ulica: Palárikova
Číslo: 305/17
PSČ: 90501  Obec: Senica