2%

Tento rok nie sme poberaťelmi 2% z daní z príjmu z roku 2018. V prípade otázok nás môžete kontaktovať.

Úvodom Vám ďakujeme za dobrovoľné venovanie finančnej čiastky
vo forme daru 2% z daní z príjmu z roku 2017 nášmu občianskemu združeniu Bocianiky.

Vami darovaný finančný príspevok sme vhodne využili na nákup zdravotníckych, kreatívnych a plaveckých pomôcok pri vykonávaní našich aktivít (nová aktivita – dielničky), kde aj vďaka Vám sme mohli integrovať zdravé deti zo zdravotne znevýhodnenými.

Už zo pár rokov spájame dva svety a to svet zdravých, so svetom zdravotne znevýhodnených detí. Svet plný radostí, bez obmedzení, so svetom plným prekážok a izolácie. Cieľom občianského združenia je zapojiť zdravotne znevýhodnené deti do sveta športu vo vode ako aj na suchu a rôznych hier s ich zdravými rovesníkmi.

Ďakujeme Vám