Kontakt

Mgr. Peter CHOCHOLÁČEK   (Kontaktná osoba)

Názov:           Bocianiky občianske združenie

Sídlo OZ:        Mokrohájska cesta 3, Bratislava  841 04

Mobil:            +421 903 971 982

Mail:               bocianiky@gmail.com

Číslo účtu:      2701533378/8330

IBAN:             SK5683300000002701533378

IČO:                42163226

DIČ:                2023736517

Vykonávanie činností:
Mokrohájska 3,  Bratislava

Naše zruženie spolupracuje s firmou A.M.R, s.r.o. ktorá prevádzkuje morský bazén, vírivku a sauny.