Kontakt

Mgr. Peter CHOCHOLÁČEK   (Kontaktná osoba)

Názov:           Bocianiky občianske združenie

Sídlo OZ:        Palárikova 305/17,  Senica  905 01

Mobil:            +421 903 971 982

Mail:               bocianiky@bocianiky.sk

Číslo účtu:      2860027456 / 0200

IBAN:             SK61 0200 0000 002860027456

IČO:                42163226

DIČ:                2023736517

 

Vykonávanie činností:
Mokrohájska 3,  Bratislava

Naše zruženie spolupracuje s firmou A.M.R, s.r.o. ktorá prevádzkuje morský bazén, vírivku a sauny.

MAPA s lupou-smaller