Halliwick

Halliwickova metóda plávania je určená hlavne pre telesne znevýhodnených klientov. Máme dobré skúsenosti s využívaním tejto metodiky u viacerých znevýhodnení (telesné, mentálne a ich kombinácia) ako aj u malých detí. Zámerom tejto metodiky vo všeobecnosti je odbúranie strachu z vodného prostredia a získavanie zručností a samostatnosti vo vodnom prostredí.

Postupnosť prvkov na jednotlivých hodinách vychádzajúcich z praxe :

  1. psychická adaptácia
  2. vstupy a výstupy z vodného prostredia
  3. dýchacie cvičenia
  4. rovnovážna poloha a turbulencia
  5. rotácie (vertikálna a horizontálna)
  6. nácvik plaveckých zručností (v polohe na chrbte a bruchu)
  7. kombinované a longitudinálne rotácie
  8. samostatnosť – plávanie

Bad Ragaz

Ide o cvičenie v horizontálne polohe, v ktorej sa klient vznáša pomocou rôznych nadľahčujúcich pomôcok za pomoci terapeuta. Všetky pohyby môžu byť vykonávané pasívne (znižujú svalový tonus), s asistenciou, aktívne či proti odporu (zvyšujú svalový tonus).

Watsu

Ide o techniku vo vode, v ktorej sa pasívne vyťahujú a mobilizujú kĺby, cvičenie je spojené s dýchaním a uvoľnením celého tela i ducha. Terapeut stabilizuje jeden segment, alebo s ním pohybuje vo vode, čoho výsledkom je vyťahovanie ďalšieho segmentu ťahovými silami spôsobenými turbulenciou.