Plávanie pre materské školy

Využívame dlhoročné skúsenosti a prax s výukou plávania malých detí, a to aj modifikáciou jednotlivých prvkov Halliwickovej metódy.Plávanie detí prebieha v určitých didaktických postupoch a s prihliadnutím na individuálne potreby dieťaťa.

Postupnosť prvkov na jednotlivých hodinách plávania realizujeme:

  1. odbúravaním strachu z vodného prostredia
  2. dýchacími cvičeniami
  3. splývaním vo vodnom prostredí
  4. základnými prvkami samostatnosti vo vodnom prostredí
  5. osvojením prvých plaveckých zručností
  6. adaptáciou na zložitejšie podmienky vo vodnom prostredí

V štruktúre hodiny využívame didaktické zásady s prihliadnutím na psychický stav dieťaťa. Metodiku hodiny názorne aplikujeme adaptáciou na prostredie, cvičeniami s prvkami dýchania a následne osvojovaním pohybových zručností. Záver hodiny ukončujeme rôznymi hrami. Snažíme sa, aby hodiny plávania boli kreatívne a zábavné, plné radosti a spokojnosti.

Bazén, v ktorom sa vykonávajú hodiny je morský bazén s teplotou vody 31°C, s veľkosťou 8m x 3m, hĺbkou 0,90m.