Za rok 2022 sme poberateľmi 2 percent. 

 

Tlačivá :

Zamestnanci:

Vyhlásenie o poukazaní 2 percent

Fyzické osoby/Právnické :

 
 

Informácie na podanie 2 percent :

Názov:           Bocianiky občianske združenie

Sídlo OZ:        Mokrohájska cesta 3, Bratislava  841 04

IČO:                42163226

DIČ:                2023736517