2%

Tento rok nie sme poberaťelmi 2% z daní z príjmu z roku 2019. V prípade otázok nás môžete kontaktovať.