Mgr. Peter CHOCHOLÁČEK   (Kontaktná osoba)

Názov:           Bocianiky občianske združenie

Sídlo OZ:        Mokrohájska cesta 3, Bratislava  841 04

Prevádzka :    Šustekova 29, Bratislava 85104

Mobil:            +421 903 971 982

Mail:               bocianiky@gmail.com

Číslo účtu:      2701533378/8330

IBAN:             SK5683300000002701533378

IČO:                42163226

DIČ:                2023736517


google iframe map