Metóda Pilates je cvičebný systém, ktorý zlepšuje svalovú kontrolu a silu, flexibilitu tela a dýchanie.Cvičenie je zamerané na posilnenie svalov celého tela, hlavne hlbokých svalov brušných, chrbtových a svalov panvového dna. Tým, že metóda kladie dôraz na spevnenie hlbokých brušných svalov ako opory pre chrbticu, je chrbtica menej namáhaná. Akýkoľvek pohyb vychádza zo stabilného stredu,teda „centra sily“ do všetkých periférnych častí tela.

Takýto prístup k cvičeniu je mimoriadne efektívny, ale zároveň aj náročný na detaily a precítenie pohybu. Naše telo sa postupne spevňuje a získava novú stabilitu, chrbtica sa narovnáva,buduje sa pevné ploché bruško. Mení sa rozloženie podkožného tuku, klesá nadváha.

Dôraz sa kladie na uvedomovanie si telesného pohybu, koordináciu, kontrolované dýchanie,presnosť a plynulosť prevedenia jednotlivých pohybov každého cviku. Preto môžu mať i nepatrné pohyby výrazne prospešný účinok.

Samotné cvičenie sa prevádza na podložke v polohe ľahu na bruchu, chrbte, boku, v kľaku a sede.Cvičia sa celé zostavy cvikov s rôznou náročnosťou. Cvičenie prebieha v menších skupinkách max.4 osoby alebo individuálne.

Cvičením sa učíme svoje telo vnímať, poznať, nachádzať súvislosti jeho fungovania.Učíme sa svoje telo ovládať, správne a efektívne využívať a získavať nad ním kontrolu.Toto všetko nás vedie k zodpovednému prístupu  k zachádzaniu s telom a nakoniec s celou našou bytosťou.