Plávanie detí prebieha v určitých didaktických postupoch a s prihliadnutím na individuálne potreby dieťaťa. Využívame dlhoročné skúsenosti a prax s výukou plávania detí, a to aj modifikáciou jednotlivých prvkov Hallwickovej metódy.

Postupnosť prvkov na jednotlivých hodinách plávania realizujeme:

  1. odbúravaním strachu z vodného prostredia
  2. dýchacími cvičeniami
  3. splývaním vo vodnom prostredí
  4. základnými prvkami samostatnosti vo vodnom prostredí
  5. osvojením prvých plaveckých zručností
  6. adaptáciou na zložitejšie podmienky vo vodnom prostredí
  7. nácvikom všetkých plaveckých štýlov

V štruktúre hodiny využívame didaktické zásady s prihliadnutím na psychický stav dieťaťa. Metodiku hodiny názorne aplikujeme adaptáciou na prostredie, cvičeniami s prvkami dýchania a následne osvojovaním pohybových zručností. Záver hodiny ukončujeme rôznymi hrami. Snažíme sa, aby hodiny plávania boli kreatívne a zábavné, plné radosti a spokojnosti.