Občianske združenie Bocianiky slúži pre potrebu klientov so zdravotným, telesným a mentálnym znevýhodnením. Spájame dva svety a to svet zdravých, so svetom zdravotne znevýhodnených detí. Svet plný radostí, bez obmedzení, so svetom plných prekážok a izolácie. Cieľom je zapojiť zdravotne znevýhodnené deti do sveta športu vo vode ako aj na suchu s ich zdravými rovesníkmi.  Rozvíjame činnosti využitia voľno-časových aktivít kultúrneho, rehabilitačného – rekondičného ako aj rekreačného charakteru.

Organizujeme vzdelávacie a osvetové aktivity pre členov združenia, laickú i odbornú verejnosť zvyšovať odbornú úroveň členov združenia aktivitami v priamom kontakte s deťmi. Podieľame  sa pri organizovaní rehabilitačno – rekondičných aktivít pre celé rodiny.

Naše združenie má záujem riešiť problémy širokej populácie ľudí s rôznymi obmedzeniami, ktoré limitujú našich spoluobčanov v aktivite rozvíjať našu spoločnosť.

Tím združenia

Mgr. Peter Chocholáček : hydroterapeut, inštruktor Aquafitnes, masér, tréner plávania, diplomový tréner fitnes, kulturistika a silový trojboj

Bc. Andrea Chocholáčková : fyzioterapeut, inštruktor pilates s medzinárodným certifikátom, hydroterapeut, tréner plávania, masér – manuálna lymfodrenáž