Rehabilitačné plávanie využívame u klientov s rôznymi zdravotnými problémami. Zameriavame sa na plavecký štýl znak s prihliadnutím na individuálne potreby klienta.Správnymi plaveckými cvičeniami ovplyvňujeme svalovú dysbalanciu svalového korzetu plavca.

V rekondičnom – kondičnom plávaní sa zameriavame na posilnenie  všetkých svalových skupín a zlepšenie všeobecnej vytrvalosti. Zároveň  osvojujeme a nacvičujeme všetky plavecké  štýly.