V roku 2013 – 2017 sme realizovali projekty pre podporu hendikepovaných občanov a ich integráciu do spoločnosti. Tieto projekty sme mohli uskutočniť s podporou Transpetrol a.s. a týmto vyslovujeme úprimné poďakovanie za ich finančný dar

V roku 2020-2023 sme realizovali projekty pre podporu handikepovaných občanov a ich integráciu do spoločnosti. Tieto projekty sme mohli uskutočniť s podporou O2 slovakia , a týmto vyslovujeme úprimné poďakovanie za ich finančný dar

Webotomy s.r.o. , Slovenská elektrizačná prenosová sústva a.s. , Východoslovenská energetika a.s. všetkým týmto subjektom ďakujeme za podporu pri realizácií delfínoterapií

V roku 2023 sme realizovali projekt dielničky. Tento projekt sme mohli uskutočniť s podporou Mestská časť Bratislava – Petržalka, a týmto vyslovujeme úprimné poďakovanie za ich dotáciu.