Cvičenie vo vode patrí medzi najšetrnejšie spôsoby ako udržať  telo v dobrom funkčnom stave. Vďaka protitlaku, ktorý voda vytvára, je zároveň 2 krát účinnejšia ako cvičenie na suchu. Svaly celého tela posilníte bez akéhokoľvek zaťažovania kĺbov.

Priebeh cvičenia vo vode je sprevádzaný hudobným doprovodom s využitím rôznych doplnkových záťaží ako aqua –  rukavice, vodné činky, leg float a slíže.

Fyziologický vplyv vodného prostredia na ľudský organizmus

Pohyb vo vode vzbudzuje kladné emócie a vytvára pohyb sily a slobody, čo zvyšuje motiváciu k cvičeniu. Po pohybovej aktivite vo vode sa dostavujú krátkodobé psychické účinky, ku ktorým patrí zníženie tenzie, depresie a hnevu. Odporom vody sa pri cvičení vo vode posilňujú jednotlivé svalové skupiny.

Samotný pobyt vo vode výrazne ovplyvňuje dýchanie, funkciu žliaz s vnútornou sekréciou a je zdrojom energie pre cievny systém a látkovú výmenu. Vodné prostredie ďalej pomocou krvného obehu upravuje funkcie centrálneho, periférneho a vegetatívneho nervstva. V teplej vode dochádza ku zníženiu napätia svalstva a uvoľneniu kĺbov. Teplá voda nielen znižuje lokálne napätie svalov, ale spôsobuje aj celkovú relaxáciu.

Pravidelným cvičením vo vode s primeranou intenzitou sa dá dosiahnuť zlepšenie koronárnej rezervy bez rizika nadmernej záťaže pohybového systému. Oproti väčšine ostatných foriem aeróbnej záťaže je to cvičenie bez akýchkoľvek otrasov a tým najúčinnejšie chráni naše kĺby, ale aj kardiovaskulárny systém. Kardiovaskulárne cvičenie, pri dodržiavaní správnej techniky a postoja posilňuje svaly trupu, zlepšuje stabilitu chrbtice a zlepšuje fyzickú kondíciu.