V rámci nášho priestoru sme si pre členov nášho združenia pripravili kreatívne využitie času. V pravidelných intervaloch sa u nás stretávajú kreatívne dušičky (nezáleží na veku), ktoré si chcú oddýchnuť, zabaviť sa, posedieť pri koláčiku a samozrejme niečo tvorivé vytvoriť. Pri každom stretnutí využívame rôzne techniky s danou témou. Všetky materiály spojené s našou činnosťou su financované z 2% nášho združenia Bocianiky.

V prípade, že sa ku nám chcete pripojiť kontaktujte nás mailom