Žijeme v uponáhľanej dobe, ktorá vyžaduje vysoké psychické i fyzické nároky. Dôsledkom toho sme preťažený, nespokojný a chýba nám vitalita. Máme málo času na liečbu, regeneráciu a prevenciu nášho celkového zdravia.A preto sú tu pre Vás vytvorené  možnosti ukázať Vám, ako zlepšiť Vašu kvalitu života a zdravia. Naučiť sa vnímať a uvedomovať si vlastné telo, zlepšiť držanie tela, korigovať asymetrie tela,  regenerovať sa, odstraňovať bolesti a nájsť v nich príčiny. Každá metóda cvičenia ješpecifická a každý potrebuje iný prístup založený na individuálnych potrebách klienta. Pri cvičení využívame rôzne pomôcky, ktoré nám napomáhajú a zintenzívňujú samotné cvičenie a to  aj hravou formou. Cieľom terapie je dosiahnuťsilu,flexibilitu, koordináciu, vytrvalosť a rovnováhu celého tela a v neposlednej rade aj radosť a vyrovnanosť. Zlepšiť motoriku, kvalitu a funkčnosť pohybu.