Sme inkluzívne zamerané rodinné centrum a poskytujeme služby nielen zdravým, ale aj ľudom s rôznym druhom hendikepu

·      individuálne aj skupinové cvičenia

·      Pilates

·      pohybové aktivity s fyzioterapeutom

·      Bouldering

Relax

·      liečebná  masáže

·      Lymfodrenáž a prístrojová presoterapia

·      Maderoterapia

Kreatívko

·      Kreatívne dielničky

·      Keramika pre deti a dospelých

Odborné činnosti

·      Rozvojové terapie  pre deti

·      Odborné konzultácie pre rodičov so psychológom  – výchovné problémy, odstraňovanie nežiaduceho správania